IV.       ZAMÓWIENIA

1.   Sprzedawca prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.

2.   Zamówienia u Sprzedawcy można składać poprzez:                                        

               a)   Pocztę elektroniczną,                                                                                                

               b)   Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień

 

3.   Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sprzedawca informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.

4.   Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje znajdujące się na karcie katalogowej oraz w cenniku dostępny w Serwisie.

5.   Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

6.    Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 3 dni.

7.    Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:                                                                  

a)   dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez Serwis internetowy przyjęcia takiego zamówienia do realizacji,

b)   dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem przyjęciu zamówienia do realizacji.

 9.   Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności.

10.   Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia do 14 dni niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 14 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

11.   W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

V.       PŁATNOŚCI

1.   Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2.   Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

3.   Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4.   Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:          

 a)   płatność za pobraniem,                                                                                          

 b)   płatność przelewem na konto Sprzedającego,                                                            

 c)   płatność gotówką (przy odbiorze towaru w siedzibie firmy)                                                      

 d)   płatność za pomocą systemu płatności przelewy24

 

5.   W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

6.   W przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem termin na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni.

7.   Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona na karcie Formularza zamówienia.

8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI.         DOSTAWA

1.   Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:          

 a)   dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę     kurierską,                                                                                                            

 b) odbiór w Paczkomatach Inpost,                                                                        

 c) odbiór osobisty.

2.   Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3.   Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas wyboru określonego rodzaju dostawy.

4.   Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.

5.   Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.